EN

Yenilenebilir enerji

Yenilenebilir enerji

Sanayi, teknoloji, ulaşım ve iletişim başta olmak üzere tüm alanlarda etkinliğini gösteren enerji  modern toplumun vazgeçilmez bir ihtiyacıdır ve gelecekte de en önemli kaynaklardan biri olmaya devam edecektir.  Özellikle medeniyetlerin oluşumunda başlıca etkisi olan su, yiyecek ve enerji gibi kaynakların sürdürülebilir ve temiz olarak kullanılması dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Enerji ihtiyacının artmasıyla mevcut kaynakların kısıtlı ve tükenebilir olması,   karbondioksit, metan ve azot oksit gibi gazların atmosfere salınımıyla oluşan çevre kirliliği, nükleer santrallere karşı oluşan toplumsal tepkiler ve gittikçe ciddi bir tehdit oluşturmaya başlayan küresel ısınma insanoğlunu alternatif enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme yoluna itmektedir.
Rüzgar enerjisi üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en hızlı gelişenidir. Bunun sebepleri ise; doğal kaynaklı üretimi, kurulum kolaylığı, teknolojik açıdan geliştirilebilirliği ve maliyeti açısından da elverişli olmasıdır.